PROJEKTOWANIE

Panele fotowoltaiczne są lekkie, jednak nierzadko istniejące już budynki posiadają konstrukcję stropu, która w założeniu nie miała przyjąć na stałe dodatkowego obciążenia. Dzięki naszym konstruktorom opracujemy dokument bądź to stwierdzający, że istniejąca konstrukcja jest wystarczająca, by przyjąć takie dodatkowe obciążenie, bądź też zaproponujemy jej wzmocnienie w konkretny, niezbędny na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, sposób.


Na potrzeby prowadzonych przez nas inwestycji tworzymy kompletną dokumentację projektową zaczynając od karty środowiskowej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego jeśli takowy jest wymagany, wniosku o warunki zabudowy, wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, projekt budowlany, uzgodnienia ZUD, wniosek o pozwolenie na budowę, rysunki wykonawcze oraz kompleksową dokumentację powykonawczą. W przypadku instalacji częściowo finansowanych ze źródeł zewnętrznych nierzadko, by wykazać efekt ekologiczny takiej instalacji, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku, co również robimy samodzielnie, dzięki pracującym w naszym zespole specjalistom.

ZAKRES USŁUG

- Pomoc w poszukiwaniu odpowiedniej lokalizacji pod farmę


- Projektowanie wszelkiego rodzaju instalacji fotowoltaicznych


- Wnioskowanie o warunki zabudowy dla terenu pod farmę fotowoltaiczną


- Wypełnianie wniosków o warunki przyłączenia od sieci energetycznej


- Organizacja korzystnego źródła finansowania dla inwestycji


- Pomoc w uzyskaniu koncesji na produkcję energii elektrycznej


- Projekty elektryczne i wykonawcze


- Serwis instalacji zewnętrznych