FARMY SOLARNE

Farmy w zasadzie mają charakter czysto inwestycyjny, nastawiony na maksymalizację zysków płynących z produkcji energii zwłaszcza w okresie dofinansowania technologii fotowoltaicznych.


Trzeba tu szczególnie podkreślić, że każdy inwestor chce aby jego inwestycja była jak najniższa w kosztach realizacji i odnosi to bardzo często do krótkiego czasu jej budowy, całkowicie pomijając okres długoterminowej eksploatacji. Jest to niestety poważny błąd, który w okresie min. 25 letniej eksploatacji farmy może nas sporo kosztować. Nie koniecznie muszą to być straty w nieprzewidywanych kosztach utrzymania i eksploatacji ale w dużej mierze mogą to być straty wynikające z mało uchwytnej dla inwestora zaniżonej z różnych powodów produkcji energii.

To czego nie wyprodukujemy z uwagi na awarie czy zaniechania serwisowe, błędy w założeniach projektowych i oczywiście z uwagi na jakość zastosowanych komponentów farmy solarnej zbiera się wat do wat i jest realnie policzalne w utraconych korzyściach.

Zatem firma realizująca tego typu inwestycje musi być nie tylko instalatorem i dostawcą usług serwisowych. Przede wszystkim musi być Partnerem inwestora na wielu płaszczyznach realizacji takiej inwestycji.


Nasza firma oprócz oczywistej profesjonalnej realizacji farm fotowoltaicznych jest dla swoich klientów właśnie takim Partnerem biznesowym. Doradzając i dbając o efekt końcowy z realizowanej inwestycji stajemy się integralną częścią tej inwestycji.

ZAKRES USŁUG

- Określenie lokalizacji farmy.


- Wstępna analiza.


-Wstępny projekt farmy fotowoltaicznej.


-Uzyskanie pozwolenia na budowę.


-Uzyskanie warunków przyłączenia.


-Utworzenie projektu wykonawczego.


-Budowa farmy fotowoltaicznej.


-Testy i uruchomienie.


-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.