DORADZTWO TECHNICZNE

Nasi wykwalifikowani pracownicy wspierają klientów w fazie planowania i projektowania. Zapewniamy, że oferta będzie dostosowana do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta. Na tym etapie wyjaśniane są szczegóły techniczne a w razie potrzeby przeprowadzane są konsultacje na miejscu realizacji inwestycji. Etap ten ma na celu zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa inwestycji. Z usług doradczych mogą skorzystać nie tylko potencjalni inwestorzy, ale również instalatorzy systemów fotowoltaicznych, w przypadku gdy potrzebują wsparcia merytorycznego lub technologicznego (np. dostosowanie do specyficznych warunków instalacji u inwestora).

DORADZTWO FINANSOWE

Wspieramy rozwój energii słonecznej przy wykorzystaniu lokalnych, regionalnych lub krajowych możliwości wsparcia finansowego. Energia odnawialna jest energią przyszłości, która jest promowana w wielu programach rozwoju na różnym szczeblu. Pozwala to na poszukiwanie dofinansowania tego typu inwestycji, których z czasem będzie pojawiało się dużo więcej. W zależności od potrzeb, pomagamy także w pozyskaniu odpowiedniego wsparcia bankowego na pokrycie realizacji inwestycji. Zapewnia to naszym klientom pewność inwestycji i osiągnięcie możliwie szybkiego zwrotu z inwestycji.